Kontakt

KM jaderna s.r.o.

Sokolova 696/32
619 00 Brno
IČO: 07023332
DIČ: CZ07023332
tel.: +420 724 236 680

e-mail:
info@kmjaderna.cz
kmjaderna@seznam.cz

 

Ing. Jaroslav Komárek  - jednatel
tel.: +420 724 236 680

p. Petr Marčík – jednatel
tel.: +420 776 082 501